391 results for "civil"
08.11.2015
webnovosti.info
UK, Russia, Syria, Egypt
09.11.2015
tvzvezda.ru
Ukraine
10.11.2015
ac24.cz
UK, Russia, Syria, Egypt
13.11.2015
Graham Phillips's YouTube channel
Ukraine
14.11.2015
newcoldwar.org
Ukraine
26.11.2015
svpressa.ru
Turkey, Russia, Ukraine, Egypt
27.11.2015
russia-insider.com
Turkey, Russia, Ukraine, Egypt
28.11.2015
Land Destroyer
Turkey, US, Syria
30.11.2015
ac24.cz
Turkey, US, Syria
30.11.2015
svobodnenoviny.eu
US