363 results for "civil"
05.07.2019
Vremya Pokazhet @ Channel 1 TV [08:50-09:10]
Ukraine
02.03.2016
"Ivan Pobeda", YouTube channel
Russia, Syria
24.12.2015
"Vecher s Vladimirom Solovyevym", political talk show, 1:33:00
Russia, Syria
15.01.2019
60 minut @ Rossiya 1 (09:00 - 10:00)
Ukraine
14.10.2019
60 minut @ Rossiya 1 (46:42 - 47:08)
Ukraine
11.11.2019
60 minut @ Rossiya 1 time 11:00 - 12:00
Russia, Ukraine
05.11.2019
60 Minut @ Rossiya 1 time 20:25-20:37; 25:33-26:03
Ukraine
01.11.2019
60 Minut @ Rossiya 1 time 24:00-24:20
Russia, Ukraine
13.12.2018
60 minut @ Rossiya 1, time 10.00 - 11.00
Ukraine
12.10.2018
60 minut @ Rossiya 1, time 17:22
Russia, Ukraine