232 results for "lithuania"
01.03.2016
Georgyi Kotyonok @Youtube
Latvia, Russia, Ukraine, Estonia, Lithuania, US, Poland
21.02.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym, 02:56 (similarly at 13:10)
Latvia, Ukraine, Baltic states, Estonia, Lithuania, US, Georgia
14.02.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym, 48:30
Turkey, Latvia, Russia, Ukraine, Baltic states, Estonia, Lithuania, Georgia
07.02.2016
Vesti nedeli s Dmitriem Kiselyovym, 08:10
UK, Latvia, Russia, Baltic states, Estonia, Lithuania
25.01.2016
kp.md
Romania, Moldova, Latvia, Ukraine, Baltic states, Estonia, Lithuania, Poland
21.01.2016
Pervyi kanal, "Vremya Pokazhet" (@ Youtube, 12:55)
Latvia, Baltic states, Estonia, Lithuania, Georgia
07.01.2016
contra-magazin.com
Latvia, Ukraine, Baltic states, Estonia, Lithuania, US
07.01.2016
nwoo.org
Latvia, Ukraine, Baltic states, Estonia, Lithuania, US
06.01.2016
Novorossiya.today
Latvia, Ukraine, Baltic states, Estonia, Lithuania, US
06.01.2016
chervonec-001.livejournal.com
Libya, Latvia, Baltic states, Estonia, Lithuania, Germany