13 results for "lost sovereignty"

25.11.2018
Vesti Nedeli @ Rossiya 1, time 4:20, 8:30
Russia, Ukraine, US
28.09.2018
60 Minut @ Rossiya 1, 26:00, 38:50, 44:40
Russia, Ukraine
04.12.2016
Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 1, time 1:04:33
US