928 results for "nato"
05.01.2016
strategic-culture.org
Libya, US, Syria
05.01.2016
ac24.cz // nwoo.org
Libya, US, Syria
04.01.2016
southfront.org
Russia
24.12.2015
"Vecher s Vladimirom Solovyevym", political talk show, 1:17:25
Turkey, Russia
24.12.2015
"Svodki ot opolcheniya Novorossii", VK group
Ukraine
21.12.2015
southfront.org
Russia, US, Syria
21.12.2015
AC24.cz
Russia, US, Syria
20.12.2015
"Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyevym", political talk show, 0:14:30
Turkey, Russia
15.12.2015
nwoo.org
Turkey, Russia, US, Syria
14.12.2015
russia-insider.com
Turkey, Russia, US, Syria