36 results for "poroshenko west"

24.11.2015
News Rambler, antifashist.com, Svobodnaya Pressa - YouTube
Ukraine
07.12.2015
eurasia24.cz // novarepublika.cz // nwoo.org
Russia, Ukraine, US
01.02.2017
Pervaya studiya (56:46)
Ukraine
06.02.2017
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal, 54:59
Russia, Ukraine
14.02.2017
‘Vremya pokazhet’ @ ‘Pervyi kanal’ (1:01:22)
Ukraine
15.09.2017
60 Minut @Rossiya 1, 34:17
Russia
11.12.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 19:20, 20:00
Russia, Ukraine, US
17.01.2018
Világlátó
Ukraine
28.06.2018
www.novarepublika.cz
Ukraine
26.09.2018
News Front
Hungary, Ukraine