184 results for "propaganda"
05.09.2018
Vecher c Vladimirom Solovyovym @Rossiya 1, 1:53:00
UK
23.11.2016
Vecher s Vladimirom Solovyovym (2:00:30)
Russia
24.01.2020
Verelq.am
Armenia, Russia
22.04.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1, 16:00
Syria
13.01.2017
Világlátó
Russia, Ukraine
15.03.2019
Vitbich
Belarus
17.12.2015
vlasteneckenoviny.cz
US, Syria
14.10.2019
Vmeste s Rossiyey
Russia, Belarus, US, Poland
22.04.2018
Voskresnoye Vremya @Channel One, 22:40
Syria
24.11.2019
Voskresnyi Vecher with Vladimir Solovyov @ Rossiya 1 time 00:41:46-00:41:50; Ukraina.ru
Ukraine