444 results for "rossiya"
27.05.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1(01:01:00)
Ukraine
04.10.2018
"60 Minut" @ Rossiya 1, time 45:50
Russia
13.01.2016
"Information agency of Novorossiya", YouTube channel
Iraq, Ukraine, Syria
13.05.2016
"Informatsionnoye agentstvo Novorossiya", YouTube channeé
Ukraine
10.12.2015
"Novorossiya News", YouTube channel
Ukraine
20.11.2015
"Novorossiya" VK page
Ukraine
17.12.2015
"Polit Navigator", YouTube channel // "Soviet Novorossiya", VK group
Ukraine
23.04.2016
"Rossiya 24", YouTube channel
16.12.2015
"Soviet Novorossiya", VK group
Ukraine, US
05.07.2018
"Vesti" @Rossiya 1 (06:07)
UK, Russia