60 results for "school"
24.01.2020
Vremya Pokhazhet @ Pervyi Kanal [28:40 - 29:47]
Ukraine, Baltic states, US, Poland
22.01.2020
Sputnik Armenia, Sputnik Georgia, Sputnik Moldova
Poland
22.01.2020
Polnyi kontakt @ Radio Vesti time 17:33-18:08
Switzerland, Sweden
23.12.2019
Podneprovie
Russia, Belarus
20.12.2019
Iravunk
Armenia
12.11.2019
Sputnik Deutschland
US
07.11.2019
Golos Armenii
Armenia
31.10.2019
Sputnik Deutschland
Yugoslavia, Kosovo, Serbia
06.10.2019
Ukraina.ru
Ukraine
26.09.2019
Rossiyskaya Gazeta
Sweden