639 results for "syria"
12.02.2016
Bolshinstvo. NTV, 35:20
Russia, Germany, Syria
12.02.2016
Bolshinstvo. NTV, 37:00
Russia, Syria
11.02.2016
rt.com
Russia, US, Syria
11.02.2016
svobodnenoviny.eu
Russia, US, Syria
11.02.2016
oroszhirek.hu
Russia, US, Syria
11.02.2016
lenta.ru and others (see the Disproof column)
Turkey, Syria
08.02.2016
Mariya Zakharova, Russian MFA
Russia, Syria
07.02.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym, 23:55
Russia, US, Syria
01.02.2016
SvetKolemNas.info
Turkey, US, Germany, Syria
01.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 02:18
Turkey, Syria