3469 results for "ukraine"
06.02.2016
Sergey Markov @ Facebook
Ukraine, Poland
06.02.2016
novorosinform.org
Ukraine
05.02.2016
OrgoNet at Blogspot.cz // svetkolemnas.info // czechfreepress.cz
Ukraine
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 24:50 (similarly at 31:27)
Ukraine
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 34:45
Russia, Ukraine
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 37:25
Russia, Ukraine
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 39:35
Ukraine
03.02.2016
ParlamentniListy.cz
Ukraine, US
03.02.2016
Georgy Kotyonok @Youtube
Ukraine, France
03.02.2016
the-day-x.ru
USSR, Ukraine, US