3310 results for "ukraine"
14.11.2015
"Pervyy Respublikanskiy Telekanal", YouTube channel
Ukraine
17.12.2015
"Pitler", YouTube channel
Russia, Ukraine
17.12.2015
"Polit Navigator", YouTube channel // "Soviet Novorossiya", VK group
Ukraine
12.02.2016
"PolitNavigator", YouTube channel
Ukraine, US
17.02.2016
"PolitNavigator", YouTube channel
Turkey, Ukraine, US
20.11.2018
"Polnyi Kontakt" on Vesti FM @ timing 01:38
Ukraine, Syria
16.10.2018
"Polnyy Kontakt" @ Vesti FM radio, 05:30
Ukraine
12.05.2016
"Poznavatel'noye TV", YouTube channel
Russia, Ukraine
01.12.2015
"Prapor batallion", YouTube channel
Ukraine
04.12.2018
"Pravo Golosa" TV Centre
UK, Ukraine