126 results for "ukraine nazis"
19.02.2016
Vremya Pokazhet, Pervyi kanal, 37:18
Ukraine, US
18.02.2016
"RISS", YouTube channel
Ukraine
14.02.2016
Vesti nedeli s Dmitriem Kiselyovym, 1:16:25
Russia, Ukraine
06.02.2016
novorosinform.org
Ukraine
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 24:50 (similarly at 31:27)
Ukraine
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 39:35
Ukraine
03.02.2016
Georgy Kotyonok @Youtube
Ukraine, France
14.01.2016
nwoo.org
Ukraine
13.01.2016
novorus.info
Ukraine
12.01.2016
tvzvezda.ru
Russia, Ukraine