1116 results for "war in Ukraine"
01.04.2020
Journal of New Eastern Outlook
EU, Russia, Ukraine, US, The Netherlands, Syria
17.12.2015
"Georgiy Kotenok", YouTube channel
Russia, Ukraine
05.01.2016
"Georgiy Kotenok", YouTube channel
Ukraine
24.12.2015
"Svodki ot opolcheniya Novorossii", VK group // livejournal.com
Turkey, Ukraine
30.10.2017
Russia, Ukraine, Baltic states, US, Poland
13.03.2016
"Vesti Nedeli", Dmitriy Kiselyev's political news show, 33:03
Ukraine
15.02.2020
Bolshaya igra @ Channel 1 time 00:40:58-00:41:14
Russia, Ukraine, US
27.05.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1(01:01:00)
Ukraine
05.07.2019
Vremya Pokazhet @ Channel 1 TV [08:50-09:10]
Ukraine
04.06.2016
"Aleksey Mozgovoy - Golos naroda", YouTube channel
Ukraine