80 results for "west information war"

25.12.2015
"RISI TV", YouTube channel
Ukraine
04.01.2016
prvopodstata.com // czechfreepress.cz // svetkolemnas.info // ceskoaktualne.cz
Russia, Ukraine, US
04.01.2016
chelemendik.sk
Russia, Ukraine, US
12.01.2016
od-novorossia.livejournal.com
Ukraine
16.01.2016
Novorossiya @ Livejournal
Russia, Ukraine
19.01.2016
RT
Russia, Ukraine
29.01.2016
Izvestia
Ukraine
31.01.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym, time 41:43 (similarly at 54:13)
UK, Russia
07.02.2016
Vesti nedeli s Dmitriem Kiselyovym, 08:10
UK, Latvia, Russia, Baltic states, Estonia, Lithuania
14.02.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym, 12:01
UK, US