ԴԻՄԵՔ ՄԵԶ

Ընդհանուր հարցեր

Ընդհանուր հարցերի համար էլեկտրոնային նամակ ուղարկեք [email protected]հասցեին:

Լրատվամիջոցներ

Լրատվամիջոցներին առնչվող բոլոր հարցերի համար դիմեք EEAS-ի մամուլի թիմին: