გამოწერა

„დეზინფორმაციის მიმოხილვა“ EUvsDisinfo-ს საინფორმაციო გზავნილია, რომელიც (ორ) კვირაში ერთხელ გამოდის. მიმოხილვა ხუთშაბათობით გამოდის და აჯამებს ძირითად პროკრემლისტურ სადეზინფორმაციო ტენდენციებს, რომლებიც იმ კვირაში დეზინფორმაციის შემთხვევების შესწავლის შედეგად გამოვლინდა. ის ასევე მოიცავს უახლეს ამბებსა და ანალიზს.
საინფორმაციო გზავნილი ხელმისაწვდომია ინგლისურ და რუსულ ენებზე. გასაგრძელებლად გთხოვთ, აირჩიოთ გამოწერის ენა.

English en
Русский ru

პასუხისმგებლობის აცილება

EUvsDisinfo-ს მონაცემთა ბაზაში თავმოყრილი შემთხვევები უპირველესად მოიცავს საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში გავრცელებულ შეტყობინებებს, რომლებიც დადგენილია, რომ ნაწილობრივ, დამახინჯებულად და მცდარად ასახავს რეალობას და პროკრემლისტურ ნარატივს წარმოადგენს. ეს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ ესა თუ ის საინფორმაციო საშუალება კრემლთანაა დაკავშირებული, მისი სარედაქციო პოლიტიკა პროკრემლისტურია ან მიზანმიმართულად ავრცელებს დეზინფორმაციას. EUvsDisinfo-ს პუბლიკაციები ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას არ წარმოადგენს, რადგან მოცემული ინფორმაცია და გამოთქმული აზრები მედიასაშუალებების მიერ გავრცელებულ შეტყობინებებს და „აღმოსავლეთ სტრატკომის“ (East Stratcom Task Force) მიერ შესრულებულ ანალიზს ეყრდნობა.

  გაგვიზიარეთ თქვენი შეხედულება

  ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ *

   Subscribe to the Disinfo Review

   Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

   Data Protection Information *

   The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.