„დეზინფორმაციის მიმოხილვა“ EUvsDisinfo-ს საინფორმაციო გზავნილია, რომელიც (ორ) კვირაში ერთხელ გამოდის. მიმოხილვა ხუთშაბათობით გამოდის და აჯამებს ძირითად პროკრემლისტურ სადეზინფორმაციო ტენდენციებს, რომლებიც იმ კვირაში დეზინფორმაციის შემთხვევების შესწავლის შედეგად გამოვლინდა. ის ასევე მოიცავს უახლეს ამბებსა და ანალიზს.
საინფორმაციო გზავნილი ხელმისაწვდომია ინგლისურ და რუსულ ენებზე. გასაგრძელებლად გთხოვთ, აირჩიოთ გამოწერის ენა.

Subscribe to the DISINFO REVIEW

Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

No, thank you.