საქართველო

საქართველო დეკადების განმავლობაში იყო რუსეთის მხრიდან ინფორმაციით მანიპულაციისა და ჩარევის, ასევე, დეზინფორმაციის სამიზნე. კრემლის დეზინფორმაციის სახელმძღვანელოს მიხედვით, საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული შეცდომაში შემყვანი და მცდარი ნარატივი ემსახურება საქართველოს დამოუკიდებლობის ძირის გამოთხრას, ტერიტორიული მთლიანობის ეჭვქვეშ დაყენებას და სუვერენიტეტის შერყევას. საქართველოში ძნელად მოიძებნება საკითხი, რომელიც რუსული დეზინფორმაციის სპექტრში არ მოხვედრილა — ბევრ სხვა საკითხთან ერთად რუსულმა დეზინფორმაციამ მოიცვა დასავლეთის დადანაშაულება „ფერადი რევოლუციის“ წაქეზებაში, ანტი-დასავლური სენტიმენტების გაღვივება, მითების გავრცელება ვაქცინაციისა და ბიოლოგიური კვლევის ლაბორატორიების შესახებ. 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, რაც რუსეთმა წამოიწყო სრულმასშტაბიანი თავდასხმა უკრაინაზე, საინფორმაციო გარემოში შეინიშნა კრემლისტური დეზინფორმაციის გავრცელების ზრდა, განსაკუთრებით, საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების წინააღმდეგ, როგორც შიდა, ისე გარე აქტორების მხრიდან.

აღმოსავლეთის სამეზობლოს სტრატკომის სამუშაო ჯგუფი მონიტორინგს უწევს საინფორმაციო სივრცეს და აგროვებს დეზინფორმაციის რელევანტურ მაგალითებს EUvsDisinfo-ს მონაცემთა ბაზაში, რომელიც ხელმისაწვდომია ქვემოთ.

No posts found.

კატეგორიები

`

პასუხისმგებლობის აცილება

EUvsDisinfo-ს მონაცემთა ბაზაში თავმოყრილი შემთხვევები უპირველესად მოიცავს საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში გავრცელებულ შეტყობინებებს, რომლებიც დადგენილია, რომ ნაწილობრივ, დამახინჯებულად და მცდარად ასახავს რეალობას და პროკრემლისტურ ნარატივს წარმოადგენს. ეს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ ესა თუ ის საინფორმაციო საშუალება კრემლთანაა დაკავშირებული, მისი სარედაქციო პოლიტიკა პროკრემლისტურია ან მიზანმიმართულად ავრცელებს დეზინფორმაციას. EUvsDisinfo-ს პუბლიკაციები ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას არ წარმოადგენს, რადგან მოცემული ინფორმაცია და გამოთქმული აზრები მედიასაშუალებების მიერ გავრცელებულ შეტყობინებებს და „აღმოსავლეთ სტრატკომის“ (East Stratcom Task Force) მიერ შესრულებულ ანალიზს ეყრდნობა.

  გაგვიზიარეთ თქვენი შეხედულება

  ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ *

   Subscribe to the Disinfo Review

   Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

   Data Protection Information *

   The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.