Kontakt

Zapytania ogólne

Pytania natury ogólnej należy przesyłać na adres e-mail [email protected].

Media

Przedstawiciele mediów są proszeni o kierowanie pytań do zespołu prasowego ESDZ.

Subscribe to the DISINFO REVIEW

Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

No, thank you.