Afryka

Korzystając z postępu technicznego w Afryce Subsaharyjskiej oraz coraz powszechniejszego tam dostępu do Internetu, Rosja zalała afrykańskie środowisko informacyjne fałszywymi przekazami. Narracje Kremla podejmują szereg tematów – począwszy od zdrowia, a skończywszy na bezpieczeństwie – a do ich popularyzacji służy ogromna liczba internetowych instrumentów manipulacyjnych, stanowiących element szerszych działań Rosji w zakresie zagranicznych manipulacji informacjami i ingerencji w informacje (FIMI), podejmowanych w celu promowania swojej polityki zagranicznej.

Przez ostatnie pół dekady Rosja rozwijała ekosystem dezinformacji, w którym sfabrykowane i niezweryfikowane informacje często przesłaniają w wielu krajach afrykańskich rzeczywiste doniesienia i niezależne dziennikarstwo. Oprócz kreowania negatywnego obrazu Zachodu ta podstępna działalność podważa zaufanie do instytucji demokratycznych i budzi poważne obawy o bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

Podczas gdy Rosja i jej przemysł FIMI dowodzą, że Kreml może odegrać wyjątkową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i pomocy wojskowej potrzebującym narodom, twierdzenie to nie znajduje odzwierciedlenia w ponurej rzeczywistości, gdzie coraz trudniej o bezpieczeństwo i stabilizację. W rezultacie nie tylko wyraźnie widać niezdolność Rosji do wywiązania się ze swoich zobowiązań, ale także brak szczerych intencji w tym zakresie.

Ta sekcja strony internetowej EUvsDisinfo zawiera treści dotyczące rosyjskich działań FIMI w Afryce w oparciu o wiedzę ESDZ, niezależnych dziennikarzy, badaczy i głosy ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Ujawnia również prokremlowskie incydenty FIMI na kontynencie, poparte otwartymi danymi źródłowymi.

3 articles
Piękne słówka i presja na Afrykę

Piękne słówka i presja na Afrykę

Rosyjska narracja przed organizowanym w Moskwie szczytem z udziałem afrykańskich przywódców całkowicie mija się z prawdą. W tym samym czasie Kreml próbuje zniszczyć eksport produktów rolnych z Ukrainy ze szkodą dla wszystkich oprócz Rosji.

Kategorie

`

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Przypadki umieszczone w bazie danych EUvsDisinfo opisują wiadomości znalezione w międzynarodowej przestrzeni informacyjnej, które uznano za przedstawiające stronniczy, wypaczony lub fałszywy obraz rzeczywistości oraz za służące rozpowszechnianiu istotnego prokremlowskiego przekazu. Niekoniecznie oznacza to, że wskazane media są powiązane z Kremlem lub że ich redakcje mają prokremlowskie poglądy, lub że celowo dążyły one do dezinformacji odbiorców. Materiały publikowane przez EUvsDisinfo nie stanowią oficjalnego stanowiska UE. Przedstawione informacje i opinie oparte są na doniesieniach medialnych i analizach przygotowanych przez grupę zadaniową East StratCom.

  PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ

  Informacje o ochronie danych *

   Subscribe to the Disinfo Review

   Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

   Data Protection Information *

   The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.