O nas

Grupa zadaniowa East Stratcom to zespół ekspertów specjalizujących się przede wszystkim w dziedzinie komunikacji, dziennikarstwa i nauk społecznych oraz zagadnień dotyczących Rosji.

Jesteśmy częścią unijnej służby dyplomatycznej, na której czele stoi Wysoki Przedstawiciel UE.

Bardziej szczegółowe informacje na temat naszej pracy można znaleźć w tym artykule. Chcesz śledzić na bieżąco naszą pracę?

EUvsDisinfo to flagowy projekt grupy zadaniowej East StratCom, wchodzącej w skład Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Została ona powołana w 2015 roku, aby lepiej przewidywać, stawiać czoła i reagować na trwające cały czas kampanie dezinformacyjne Federacji Rosyjskiej wymierzone w Unię Europejską, państwa członkowskie i kraje sąsiadujące.

Głównym celem EUvsDisinfo jest zwiększanie świadomości społecznej i rozumienia dezinformacyjnych działań Kremla oraz pomoc w zwiększaniu odporności na manipulacje informacjami cyfrowymi i manipulacje medialne wśród obywateli Europy i poza nią.

Dzięki analizie danych i monitorowaniu mediów w 15 językach, EUvsDisinfo identyfikuje, gromadzi i prezentuje przypadki dezinformacji z prokremlowskich mediów, które są rozpowszechniane w krajach UE i Partnerstwa Wschodniego.

Od 2019 roku monitorujemy i demaskujemy dezinformację rozpowszechnianą na terenie Bałkanów Zachodnich oraz krajów sąsiadujących z UE od południa. Te przypadki (wraz z odpowiedziami) są dodawane do bazy danych EUvsDisinfo – jedynego ogólnodostępnego zbioru tego typu, z możliwością wyszukiwania, który liczy dzisiaj ponad 12 tys. przykładów prokremlowskiej dezinformacji.

Oprócz bazy danych regularnie publikujemy artykuły i analizy dotyczące nowych metod i praktyk dezinformacyjnych, a także gromadzimy informacje dotyczące prowadzonych na całym świecie badań, które dostarczają innowacyjnych wniosków w tym zakresie.

Nasz zespół jest także mocno zaangażowany we wspieranie instytucji publicznych i rządowych. Przekazujemy wiedzę i szkolimy pracowników instytucji UE, pracowników administracji rządowej w państwach członkowskich, dziennikarzy i osoby działające w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego. Regularnie wygłaszamy wystąpienia na konferencjach międzynarodowych. Nasze publikacje stanowią ważne źródło informacji dla przywódców politycznych, agencji rządowych, naukowców, zespołów doradczych i dziennikarzy z całego świata.

Zapytania ogólne

Pytania natury ogólnej należy przesyłać na adres e-mail.

Media

Przedstawiciele mediów są proszeni o kierowanie pytań do zespołu prasowego ESDZ(opens in a new tab).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Przypadki umieszczone w bazie danych EUvsDisinfo opisują wiadomości znalezione w międzynarodowej przestrzeni informacyjnej, które uznano za przedstawiające stronniczy, wypaczony lub fałszywy obraz rzeczywistości oraz za służące rozpowszechnianiu istotnego prokremlowskiego przekazu. Niekoniecznie oznacza to, że wskazane media są powiązane z Kremlem lub że ich redakcje mają prokremlowskie poglądy, lub że celowo dążyły one do dezinformacji odbiorców. Materiały publikowane przez EUvsDisinfo nie stanowią oficjalnego stanowiska UE. Przedstawione informacje i opinie oparte są na doniesieniach medialnych i analizach przygotowanych przez grupę zadaniową East StratCom.

  PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ

  Informacje o ochronie danych *

   Subscribe to the Disinfo Review

   Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

   Data Protection Information *

   The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.