Moldova

Müstəqilliyinin ilk günlərindən Moldova Rusiyanın geniş spektrli məlumatların təhrif olunması və müdaxiləsinin, o cümlədən dezinformasiyanın hədəfinə çevrilmişdir. Moldovalıların Avropayönümlü prezident və hökumət seçdiklərindən sonra bu səylər daha da gücləndi və Kreml indi dövlət institutlarını zəiflətmək və qeyri-sabitliyi artırmaq üçün hər cür hibrid alətlərdən istifadə edir. Moldovanın 2022-ci ildə qazandığı Aİ-yə üzvlük statusu və onun dezinformasiyaya və informasiya manipulyasiyasına qarşı davamlı potensialı, eləcə də dayanıqlılığı Rusiya üçün daimi təzyiq nöqtələridir.

Şərq Stratcom İşçi Qrupu Moldovada media və dezinformasiya xüsusiyyətlərini yaxından izləyir. Aşağıda Moldovanı hədəfləyən dezinformasiya və məlumatların təhrif olunmasına dair məqalələr toplumuz verilmişdir.

Kateqoriyalar

`

MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA

EUvsDisinfo verilənlər bazasındakı nümunələrdə beynəlxalq informasiya məkanında reallığın natamam, təhrif olunmuş və ya yalan təsvirini təmin edən və əsas Kremlyönümlü mesajları yaydığı müəyyən edilən mesajlara diqqət yetirir. Bununla belə, bu, mütləq surətdə müəyyən bir nəşrin Kremllə əlaqəsinin olduğunu və ya redaksiyasının Kremlyönümlü olduğunu, yaxud bilərək dezinformasiya yaymağa çalışdığını bildirmir. EUvsDisinfo nəşrləri Aİ-nin rəsmi mövqeyini əks etdirmir, belə ki, ifadə edilən məlumat və rəylər media hesabatlarına və Şərq Stratcom İşçi Qrupunun təhlilinə əsaslanır.

  Your opinion matters!

  Məlumatların Qorunmasına dair Məlumat *

   Subscribe to the Disinfo Review

   Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

   Data Protection Information *

   The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.