Araşdır

Filtrlər

Təhdid Aktorları:
Üsullar və Alətlər:
Müdaxilə Sahələri:
Təsirlər:
Cavablar:
149 nəticə
Siyahı görünüşü Cədvəl görünüşü
2023 | European Journal of Criminology | Article
Misinformation about Fake News: A Systematic Critical Review of Empirical Studies on the pPenomenon and Its Status as a ‘Threat’
Yazdı: Fernando Miró-Llinares, Jesús C. Aguerri
Xülasəyə bax

An analysis of the construction of fake news as a security threat, which has created a moral panic that may lead to the restriction of freedom of expression and information within democratic societies.

2023 | ISD Global | Report
Inside the Digital Labyrinth: Right-Wing Extremist Strategies of Decentralisation on the Internet & Possible Countermeasures
Yazdı: Dominik Hammer, Lea Gerster, Christian Schwieter
Xülasəyə bax

A report on the use by American right-wing extremists of a “multi-platform” strategy to spread their ideological messages, including some discussion of regulatory and other responses.

2023 | Humanities and Social Sciences Communications | Article
Populism, Cyberdemocracy and Disinformation: Analysis of the Social Media Strategies of the French Extreme right in the 2014 and 2019 European Elections
Yazdı: Uxía Carral, Jorge Tuñón, Carlos Elías
Xülasəyə bax

A qualitative analysis of the French extreme right’s social media strategy during the 2014 and 2019 European elections.

2023 | Journal of Information Warfare | Article
The Evolution of Information Warfare in Ukraine: 2014-2022
Yazdı: Brett Van Niekerk
Xülasəyə bax

This paper analyses information warfare in the Russo-Ukraine war, contrasting it with prior operations to illustrate the evolution, limitations, and possible future of information warfare during a kinetic conflict.

2023 | Journal of Asian and African Studies | Article
COVID and Cognitive Warfare in Taiwan
Yazdı: Max Tsung-Chi Yu, Karl Ho
Xülasəyə bax

A study of the People’s Liberation Army’s (PLA) coordinated cognitive warfare operations during the COVID pandemic in Taiwan.

2023 | Journal of Public Policy & Marketing | Article
Disinformation and Echo Chambers: How Disinformation Circulates on Social Media Through Identity-Driven Controversies
Yazdı: Carlos Diaz Ruiz, Tomas Nilsson
Xülasəyə bax

An analysis of how disinformation circulates on social media as adversarial narratives embedded in identity-driven controversies, with a case study on the “Flat Earth” echo chamber on YouTube.

2023 | The International Journal of Press/Politics | Article
Is Pro-Kremlin Disinformation Effective? Evidence from Ukraine
Yazdı: Aaron Erlich, Calvin Garner
Xülasəyə bax

A paper exploring whether Ukraine residents can distinguish between pro-Kremlin disinformation and true statements; and which pro-Kremlin disinformation claims are more believable.

2023 | Journal of Interactive Advertising | Article
What Makes Disinformation Ads Engaging? A Case Study of Facebook Ads from the Russian Active Measures Campaign
Yazdı: Mirela Silva, Luiz Giovanini, Juliana Fernandes, Daniela Oliveira, Catia S. Silva
Xülasəyə bax

A study of Russia’s information campaigns via Facebook targeting the 2016 US presidential election, with interesting findings about which techniques are more effective than others.

2023 | ISD Global | Report
Deny, Deceive, Delay Vol. 2: Exposing New Trends in Climate Mis- and Disinformation at COP27
Yazdı: Jennie King
Xülasəyə bax

A report on divisive information campaigns within the climate change context, with abundant discussion of regulatory and other measures to combat them.

2023 | Political Psychology | Article
Does Analytic Thinking Insulate Against Pro-Kremlin Disinformation? Evidence From Ukraine
Yazdı: Aaron Erlich, Calvin Garner, Gordon Pennycook, David G. Rand
Xülasəyə bax

An investigation of susceptibility to pro-Kremlin disinformation from a cognitive-science perspective drawing on evidence from Ukraine.

2023 | Communication Theory | Article
Disinformation as a Context-bound Phenomenon: Toward a Conceptual Clarification Integrating Actors, Intentions and Techniques of Creation and Dissemination
Yazdı: Michael Hameleers
Xülasəyə bax

A paper conceptualizing disinformation as a context-bound deliberate act for which actors covertly deceive recipients by de-contextualizing, manipulating, or fabricating information.

2023 | Journal of Information Warfare | Article
Using Junk News to Build and Agenda for Violence: Russian Propaganda Targeting American Right-Wing Extremists
Yazdı: Douglas S. Wilbur
Xülasəyə bax

An analysis of Russian attempts to use junk news targeting US right wing extremists, with a focus on uncovering the propagandists’ goals and motivations.

2023 | Proceedings of the 18th International Conference on Cyber Warfare and Security | Article
Developing Privacy Incident Responses to Combat Information Warfare
Yazdı: McElroy, Lisa McKee
Xülasəyə bax

A study of privacy harm tactics in information warfare and how to handle incident reponses.

2023 | Social Media + Society | Article
Misinformation on Misinformation: Conceptual and Methodological Challenges
Yazdı: Sacha Altay, Manon Berriche
Xülasəyə bax

A study of alarmist narratives about online misinformation arguing that its prevalence and impact are overstated and identifying six misconceptions.

2023 | Journal of Information Warfare | Article
Russia’s Misinformation Campaigns during Wartime: The Threat to Deploy Nuclear Weapons against Ukraine and Her Allies
Yazdı: Gavin Briggs
Xülasəyə bax

A study of Russia’s use of misinformation and deception to generate doubt and uncertainty about the country’s true intentions (with an emphasis on nuclear postures).

Səhifələr: 1 2 3 ... 10

MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA

EUvsDisinfo verilənlər bazasındakı nümunələrdə beynəlxalq informasiya məkanında reallığın natamam, təhrif olunmuş və ya yalan təsvirini təmin edən və əsas Kremlyönümlü mesajları yaydığı müəyyən edilən mesajlara diqqət yetirir. Bununla belə, bu, mütləq surətdə müəyyən bir nəşrin Kremllə əlaqəsinin olduğunu və ya redaksiyasının Kremlyönümlü olduğunu, yaxud bilərək dezinformasiya yaymağa çalışdığını bildirmir. EUvsDisinfo nəşrləri Aİ-nin rəsmi mövqeyini əks etdirmir, belə ki, ifadə edilən məlumat və rəylər media hesabatlarına və Şərq Stratcom İşçi Qrupunun təhlilinə əsaslanır.

  Your opinion matters!

  Məlumatların Qorunmasına dair Məlumat *

   Subscribe to the Disinfo Review

   Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

   Data Protection Information *

   The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.