ჩინეთი

EUvsDisinfo-ს ვებსაიტის ეს განყოფილება წარმოადგენს მასალებს ჩინეთის ინფორმაციით მანიპულაციის გლობალური აქტივობის შესახებ, მათ შორის, აკადემიური და მკვლევარი სტუმრების სტატიებს.

ჩინეთის ინფორმაციით მანიპულაციისა და ჩარევის მეთოდები განსხვავდება და გულისხმობს მრავალ ტაქტიკას, მათ შორის, იძულებითი ხასიათის მეთოდებსაც. ამგვარი ტაქტიკებით ვრცელდება კონსპირაციული ნარატივი, ხორციელდება სადეზინფორმაციო საქმიანობა სოციალური მედიის პლატფორმებზე და გლობალურად ითრგუნება კრიტიკული აზრი, მათ შორის, დაშინებისა და ძალადობის გზითაც. პანდემიამ და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიამ ნათელი სურათი მოგვცა არა მარტო ჩინეთის ინფორმაციით მანიპულაციის, არამედ საინფორმაციო ველზე მის რუსეთთან ალიანსის შესახებ — ჩინეთის სამთავრობო მედია და სოციალური ქსელების სამთავრობო არხები წარმოადგენენ პლატფორმას სანქცირებული რუსული არხებისთვის და ემსახურებიან კრემლისტური დეზინფორმაციის გავრცელების გამარტივებას.

No posts found.

კატეგორიები

`

პასუხისმგებლობის აცილება

EUvsDisinfo-ს მონაცემთა ბაზაში თავმოყრილი შემთხვევები უპირველესად მოიცავს საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში გავრცელებულ შეტყობინებებს, რომლებიც დადგენილია, რომ ნაწილობრივ, დამახინჯებულად და მცდარად ასახავს რეალობას და პროკრემლისტურ ნარატივს წარმოადგენს. ეს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ ესა თუ ის საინფორმაციო საშუალება კრემლთანაა დაკავშირებული, მისი სარედაქციო პოლიტიკა პროკრემლისტურია ან მიზანმიმართულად ავრცელებს დეზინფორმაციას. EUvsDisinfo-ს პუბლიკაციები ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას არ წარმოადგენს, რადგან მოცემული ინფორმაცია და გამოთქმული აზრები მედიასაშუალებების მიერ გავრცელებულ შეტყობინებებს და „აღმოსავლეთ სტრატკომის“ (East Stratcom Task Force) მიერ შესრულებულ ანალიზს ეყრდნობა.

  გაგვიზიარეთ თქვენი შეხედულება

  ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ *

   Subscribe to the Disinfo Review

   Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

   Data Protection Information *

   The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.