კვლევა

მასალების შეგროვების წესი

ნამუშევრების შერჩევისას დაცულია ბალანსი აკადემიურ სიღრმეებსა და რეპუტაციას შორის, ასევე პერსპექტივების ხარისხსა და აკადემიის ინტერესებს შორის. ჩვენ შემოვიღეთ ხარისხის კონტროლის ზომები და მასალის შერჩევა ეფუძნება ქვემოთ მოცემულ ხუთ პრობლემურ საკითხს.

Issue area 1
საფრთხის შემოქმედები:

ეს საკითხი ეძღვნება ძირითადი საფრთხეების შემოქმედების საქმიანობას, კერძოდ, რუსეთსა და ჩინეთს, მათს მიზნებს, მოტივაციასა და შესაძლებლობებს.

Issue area 2
მეთოდები და ხელსაწყოები:

ეს საკითხი აღწერს საფრთხის შემოქმედების მიერ გამოყენებულ მეთოდებსა და ხელსაწყოებს ინფორმაციით მანიპულაციის მიზნით: სოციალური მედია, ნარატივები, განვითარებადი ტექნოლოგიები და ა.შ.

Issue area 3
მოქმედების არეალი:

ეს საკითხი ფოკუსირებულია სოციალურ-პოლიტიკურ ასპექტებზე, რომლებიც საფრთხის შემოქმედების სამიზნეა: სოციალური კავშირი, პოლიტიკური პროცესები, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება და საგარეო პოლიტიკა.

Issue area 4
გავლენა:

ეს პრობლემური საკითხი ეძღვნება FIMI-ს (საგარეო საინფორმაციო მანიპულაცია და ჩარევა) გავლენას შედეგების ჭრილში: ცნობიერი გავლენა, სოციალური და პოლიტიკური დაყოფა, რბილი ძალის პროექცია და ა.შ.

Issue area 5
რეაგირება:

ამ განყოფილებაში კლასიფიცირებულია FIMI-ს (საგარეო საინფორმაციო მანიპულაცია და ჩარევა) მიმართ რეაგირების ტიპები: მარეგულირებელი, პროაქტიული და თვითრეგულირებადი, რეაქტიული რეაგირება და პოლიტიკის რეკომენდაციები.

ფილტრები

საფრთხის შემოქმედები:
მეთოდები და ხელსაწყოები:
მოქმედების არეალი:
გავლენა:
რეაგირება:
149 შედეგი
სიის ხედი ბადის ხედი
2023 | European Journal of Criminology | Article
Misinformation about Fake News: A Systematic Critical Review of Empirical Studies on the pPenomenon and Its Status as a ‘Threat’
ავტორი: Fernando Miró-Llinares, Jesús C. Aguerri
შეჯამების ნახვა

An analysis of the construction of fake news as a security threat, which has created a moral panic that may lead to the restriction of freedom of expression and information within democratic societies.

2023 | ISD Global | Report
Inside the Digital Labyrinth: Right-Wing Extremist Strategies of Decentralisation on the Internet & Possible Countermeasures
ავტორი: Dominik Hammer, Lea Gerster, Christian Schwieter
შეჯამების ნახვა

A report on the use by American right-wing extremists of a “multi-platform” strategy to spread their ideological messages, including some discussion of regulatory and other responses.

2023 | Humanities and Social Sciences Communications | Article
Populism, Cyberdemocracy and Disinformation: Analysis of the Social Media Strategies of the French Extreme right in the 2014 and 2019 European Elections
ავტორი: Uxía Carral, Jorge Tuñón, Carlos Elías
შეჯამების ნახვა

A qualitative analysis of the French extreme right’s social media strategy during the 2014 and 2019 European elections.

2023 | Journal of Information Warfare | Article
The Evolution of Information Warfare in Ukraine: 2014-2022
ავტორი: Brett Van Niekerk
შეჯამების ნახვა

This paper analyses information warfare in the Russo-Ukraine war, contrasting it with prior operations to illustrate the evolution, limitations, and possible future of information warfare during a kinetic conflict.

2023 | Journal of Asian and African Studies | Article
COVID and Cognitive Warfare in Taiwan
ავტორი: Max Tsung-Chi Yu, Karl Ho
შეჯამების ნახვა

A study of the People’s Liberation Army’s (PLA) coordinated cognitive warfare operations during the COVID pandemic in Taiwan.

2023 | Journal of Public Policy & Marketing | Article
Disinformation and Echo Chambers: How Disinformation Circulates on Social Media Through Identity-Driven Controversies
ავტორი: Carlos Diaz Ruiz, Tomas Nilsson
შეჯამების ნახვა

An analysis of how disinformation circulates on social media as adversarial narratives embedded in identity-driven controversies, with a case study on the “Flat Earth” echo chamber on YouTube.

2023 | The International Journal of Press/Politics | Article
Is Pro-Kremlin Disinformation Effective? Evidence from Ukraine
ავტორი: Aaron Erlich, Calvin Garner
შეჯამების ნახვა

A paper exploring whether Ukraine residents can distinguish between pro-Kremlin disinformation and true statements; and which pro-Kremlin disinformation claims are more believable.

2023 | Journal of Interactive Advertising | Article
What Makes Disinformation Ads Engaging? A Case Study of Facebook Ads from the Russian Active Measures Campaign
ავტორი: Mirela Silva, Luiz Giovanini, Juliana Fernandes, Daniela Oliveira, Catia S. Silva
შეჯამების ნახვა

A study of Russia’s information campaigns via Facebook targeting the 2016 US presidential election, with interesting findings about which techniques are more effective than others.

2023 | ISD Global | Report
Deny, Deceive, Delay Vol. 2: Exposing New Trends in Climate Mis- and Disinformation at COP27
ავტორი: Jennie King
შეჯამების ნახვა

A report on divisive information campaigns within the climate change context, with abundant discussion of regulatory and other measures to combat them.

2023 | Political Psychology | Article
Does Analytic Thinking Insulate Against Pro-Kremlin Disinformation? Evidence From Ukraine
ავტორი: Aaron Erlich, Calvin Garner, Gordon Pennycook, David G. Rand
შეჯამების ნახვა

An investigation of susceptibility to pro-Kremlin disinformation from a cognitive-science perspective drawing on evidence from Ukraine.

2023 | Communication Theory | Article
Disinformation as a Context-bound Phenomenon: Toward a Conceptual Clarification Integrating Actors, Intentions and Techniques of Creation and Dissemination
ავტორი: Michael Hameleers
შეჯამების ნახვა

A paper conceptualizing disinformation as a context-bound deliberate act for which actors covertly deceive recipients by de-contextualizing, manipulating, or fabricating information.

2023 | Journal of Information Warfare | Article
Using Junk News to Build and Agenda for Violence: Russian Propaganda Targeting American Right-Wing Extremists
ავტორი: Douglas S. Wilbur
შეჯამების ნახვა

An analysis of Russian attempts to use junk news targeting US right wing extremists, with a focus on uncovering the propagandists’ goals and motivations.

2023 | Proceedings of the 18th International Conference on Cyber Warfare and Security | Article
Developing Privacy Incident Responses to Combat Information Warfare
ავტორი: McElroy, Lisa McKee
შეჯამების ნახვა

A study of privacy harm tactics in information warfare and how to handle incident reponses.

2023 | Social Media + Society | Article
Misinformation on Misinformation: Conceptual and Methodological Challenges
ავტორი: Sacha Altay, Manon Berriche
შეჯამების ნახვა

A study of alarmist narratives about online misinformation arguing that its prevalence and impact are overstated and identifying six misconceptions.

2023 | Journal of Information Warfare | Article
Russia’s Misinformation Campaigns during Wartime: The Threat to Deploy Nuclear Weapons against Ukraine and Her Allies
ავტორი: Gavin Briggs
შეჯამების ნახვა

A study of Russia’s use of misinformation and deception to generate doubt and uncertainty about the country’s true intentions (with an emphasis on nuclear postures).

გვერდები: 1 2 3 ... 10

პასუხისმგებლობის აცილება

EUvsDisinfo-ს მონაცემთა ბაზაში თავმოყრილი შემთხვევები უპირველესად მოიცავს საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში გავრცელებულ შეტყობინებებს, რომლებიც დადგენილია, რომ ნაწილობრივ, დამახინჯებულად და მცდარად ასახავს რეალობას და პროკრემლისტურ ნარატივს წარმოადგენს. ეს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ ესა თუ ის საინფორმაციო საშუალება კრემლთანაა დაკავშირებული, მისი სარედაქციო პოლიტიკა პროკრემლისტურია ან მიზანმიმართულად ავრცელებს დეზინფორმაციას. EUvsDisinfo-ს პუბლიკაციები ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას არ წარმოადგენს, რადგან მოცემული ინფორმაცია და გამოთქმული აზრები მედიასაშუალებების მიერ გავრცელებულ შეტყობინებებს და „აღმოსავლეთ სტრატკომის“ (East Stratcom Task Force) მიერ შესრულებულ ანალიზს ეყრდნობა.

  გაგვიზიარეთ თქვენი შეხედულება

  ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ *

   Subscribe to the Disinfo Review

   Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

   Data Protection Information *

   The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.